Meer Informatie

Altijd actueel
Omdat wij uw administratie periodiek ophalen en verwerken bent u altijd bij. En u krijgt - als u dat wilt - van ons dan periodiek een balans en winst- en verliesrekening. Zonder extra kosten. Immers de boekhouding is toch bijgewerkt en dan is het maken van tussentijdse balans en winst- en verliesrekening een fluitje van een cent. Het enige wat we van u willen weten is uw voorraadpositie.
Optioneel debiteuren bewaking
Ook kunnen wij voor u tegen een geringe vergoeding uw debiteuren helpen bewaken. Als wij voor u uw administratie verzorgen is uw administratie altijd up-to-date, hooguit één maand oud. U krijgt periodiek dan van ons een mailtje met de debiteuren met vervallen facturen. En een herinneringsbrief/ overzicht openstaande posten/ aanmaning per debiteur. U kunt dan zelf bepalen welke debiteur u wel en welke debiteur u niet aanschrijft.