Financieren

Er zijn drie oorzaken waarom dat een financieringaanvraag vaak op een teleurstelling uitdraait.
Dat zijn:

1. Slecht Financieringsplan
2. Slecht Financieringsplan
3. Slecht Financieringsplan

Waar moet een goed financieringsaanvraag minstens aan voldoen ?

1. Het moet de vraag beantwoorden wat (en waarom er) gefinancierd moet worden
2. Het moet inzicht geven in de capaciteit om rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen
3. Wanneer de rente en aflossingsverplichting voldaan moet gaan worden uit (bijvoorbeeld) omzetgroei moet voldoende aandacht besteed worden aan hoe dat te realiseren in (bijvoorbeeld) het onderdeel communicatiestrategie van een marketingplan.
4. Het moet een antwoord geven op de vraag welke zekerheden gesteld kunnen worden.

Dat kunt u bijvoorbeeld doen middels een:

1. Investeringsbegroting
2. Liquiditeitsbegroting
3. Marketingplan
4. Borgstellingkrediet of een Bbz-lening

Als u al die zaken in kaart heeft gebracht kunt gaan denken aan financieringsvormen.

Laat u door uw bank niet onplezierig verrassen door een afwijzing op uw financieringsaanvraag. Zorg dat u weet wat u wilt en wat u aankunt. Zodat u krijgt wat u wilt en u uw hand niet overspeelt. Laat Triveta Administraties een gedegen financieringsplan maken. Dan weet u dat er wordt er o.a. gekeken naar:

1. Uw resultaatbegroting, liquiditeitsbegroting en investeringsbegroting
2. Uw balanspositie vóór financiering en na financiering
3. Alle relevante causaal verbonden kengetallen, zowel voor als na financiering
4. Mogelijkheden van borgstellingkredieten en kredieten in het kader van de Bbz-regeling

Met een gedegen financierinsplan laat u zien wat u wilt en wat u aankunt en heeft ú de touwtjes in handen.

Daarom is een gedegen financieringsplan zo belangrijk.