Belastingzaken

Uw aangiften Omzetbelasting
Afhankelijk van het tijdvak dat u uw aangifte Omzetbelasting moet indienen verzorgen wij periodiek voor u uw administratie.

Dat betekent dat we elkaar vrijwel iedere maand of ieder kwartaal zien. Wij komen namelijk de administratie bij u ophalen. Deze wijze van werken brengt ook met zich mee dat we vrij regelmatig contact zullen hebben. Met als voordeel dat wanneer iets niet duidelijk is De vraag direct getackeld kan worden.

Zodra het jaarwerk is opgemaakt wordt ook de aangifte Inkomstenbelasting en/ of Vennootschapsbelasting opgemaakt. Ook daar geldt dat de aangifte tijdig wordt ingediend. En krijgt u geld terug dan verzoeken wij altijd om vermindering. Lopende het jaar verzoeken we desgewenst om wijziging van een eventuele voorlopige aanslag.
Uw aangiften Inkomstenbelasting en/ of Vennootschapsbelasting
Als het jaarverslag is opgemaakt stellen we direct daarna de aangifte Inkomstenbelasting en/ of Vennootschapsbelasting op. Daar gaat geen tijd overheen. Immers u wilt ook graag weten hoeveel u moet betalen of terugkrijgt. Krijgt u geld terug dan wordt de aangifte voor 1 april ingediend. U krijgt dan immers u geld voor 1 juli terug.
Aangiften van successie
Hoe vervelend en ingrijpend ook maar we hebben één zekerheid in het leven en dat is dat we dood gaan. Gelukkig hebben wij nauwelijks ervaring met sterfgevallen in onze klantenkring. Maar het is voorgekomen. Weet dan dat we de aangifte van successie kunnen verzorgen. Maar ook de zogenoemde overlijdensaangifte voor de Inkomstenbelasting, want daar komt meer bij kijken dan bij een normale aangifte Inkomstenbelasting.
Aangiften van schenking
Een aangifte van schenking kunnen wij ook voor u verzorgen. Tijdig, of - als dat fiscaal (veel) schenkingsrechten scheelt - verdeeld over jaren.